Utvikling av søvn og søvnvansker

Tittel: Trajectories of Sleep Problems from Adolescence to Adulthood. Linking Two Population-Based Studies from Norway 

 

Forfattere: Mari Hysing, Allison G. Harvey, Tormod Bøe, Ove Heradstveit, Øystein Vedaa og Børge Sivertsen

 

Dette er den første studien som benytter en kobling mellom SHoT2018 og en stor regional helseundersøkelse på ungdom fra 2012 (ung@hordaland-studien). Formålet med studien var å se på utvikling av søvn og søvnvansker fra ungdomstid til tidlig voksen alder. 

 

Det ble funnet en flere tydelige endringer i søvnmønsteret fra da ungdommen var 16-18 til de var 22-25 år: Det var en sterk økning av forekomsten av insomni i overgangen til ung voksen. Samtidig var det høy grad av stabilitet blant dem som allerede sov dårlig i ungdomsalderen: halvparten av dem som hadde insomni på første tidspunkt tilfredsstilte fortsatt insomni-kriteriene 6 år senere. Kort søvnlengde viste også høy grad av stabilitet.  I løpet av de seks årene mellom undersøkelsene, fant man en økning i våkentid på natten, og det var flere som forsov seg. Innsovningstid var imidlertid stabil over tid.

 

Resultatene bekrefter at søvnvansker ikke er begrenset til ungdomstid, men derimot vedvarer og til en viss grad øker inn i ung voksen alder. Den høye stabiliteten forsterker behovet for tiltak blant ungdommer og studenter.

 

Gå til artikkel