Fysisk aktivitet og kroniske smerter

Tittel: Physical exercise and chronic pain in university students

 

Forfattere: Michael Grasdalsmoen, Bo Engdahl, Mats K. Fjeld, Ólöf A. Steingrímsdóttir, Christopher S Nielsen, Hege R. Eriksen, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Mangel på fysisk aktivitet og kroniske smerter er to av våre største folkehelseutfordringer. Selv om de helsemessige fordelene av regelmessig fysisk trening er godt dokumentert, har få store epidemiologiske studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk trening og kroniske smerter hos unge voksne. I SHOT2018 ble kroniske smerter kartlagt gjennom et nyutviklet grafisk digitalt instrument i henhold til diagnostiske kriterier.

Flertallet (54%) av studentene rapporterte om kronisk smerte på minst ett sted, og utbredelsen var spesielt høy blant kvinner. Kort fortalt viste dataene at jo hyppigere, hardere eller lenger fysisk trening, jo lavere var risikoen for kroniske smerter. Statistisk kontroll for andre livsstilsfaktorer og depresjon hadde liten effekt. Gitt de mange helsemessige fordelene av regelmessig trening, er det mye å hente på å tilrettelegge studentene våre til å være mer fysisk aktive.

 

Gå til artikkelen.