Studenter med type 1 diabetes

Tittel: DiaSHoT18: a cross‐sectional national health and well‐being survey of university students with type 1 diabetes

 

Forfattere: Heiko Bratke, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen

 

Som en del av den større helsekartlegging av studenter som deltok i SHOT2018-undersøkelsen, oppga 324 studenter at de hadde type 1 diabetes (T1D). Disse besvarte også noen ekstra spørsmål knyttet til sin diabetes.  Mannlige studenter med T1D hadde bedre/lavere langtidsblodsukker (HbA1c) enn kvinner, og nådde i større grad det anbefalte behandlingsmålet på HbA1c <7,5%. T1D studenter skilte seg ikke fra studenter uten diabetes mht. trenings- og røykevaner, men flere T1D studenter ble klassifisert som overvektig (44,1% versus 32,2%). Studenter med god diabeteskontroll målte blodsukkeret sitt oftere, hadde lavere BMI, trente mer og røykte mindre. Bruk av tekniske hjelpemidler, som f.eks. kontinuerlig blodsukkermåler (CGM) eller insulinpumpe var ikke assosiert med bedre diabeteskontroll. Disse funnene tydeliggjør behovet for helsepersonell å fokusere på generelle livsstilsvaner hos studenter med T1D, spesielt kvinner, mens bruk av tekniske enheter er av sekundær betydning.

 

Gå til artikkel.