Forskningsartikler knyttet til SHoT 2018

Styringsgruppen for SHoT inngikk samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) om forskning på dataene i 2014. Det  resulterte i flere forskningsartikler publisert i internasjonale anerkjente tidsskrift. Dette samarbeidet er videreført, og det vil bli publisert forskningsartikler på de nye 2018 dataene. Vi lenker til artiklene gjennom Digital Object Identifier (DOI), et standardsystem for å linke mot vitenskapelige artikler.

Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom
Gå til sammendrag eller artikkel

Mental helse og bruk av psykotropiske legemidler blant studenter
Gå til sammendrag eller artikkel

Psykisk og fysisk helse hos studenter med type 1 diabetes
Gå til sammendrag eller artikkel

Psykisk helse hos musikk- og kunststudenter
Gå til sammendrag eller artikkel

Søvn og helseplager
Gå til sammendrag eller artikkel

Psykisk helse, livskvalitet og alkoholrelaterte problemer
Gå til sammendrag eller artikkel

Seksuell trakassering og overgreps innvirkning på søvn
Gå til sammendrag eller artikkel

Livskvalitet, psykisk helseplager og potensielle alkoholproblemer
Gå til sammendrag eller artikkel

Cannabis bruk blant norske studenter
Gå til sammendrag eller artikkel

Økonomiske utfordringer og studenthelse
Gå til sammendrag eller artikkel

Narkotikabruk blant studenter
Gå til sammendrag eller artikkel

Sosiale medier og suisidalitet
Gå til sammendrag eller artikkel

Forsinket søvnfaselidelse
Gå til sammendrag eller artikkel

Røyking og snus
Gå til sammendrag eller artikkel

Fysisk aktivitet og kroniske smerter
Gå til sammendrag eller artikkel

Studenter med type 1 diabetes
Gå til sammendrag eller artikkel

Utvikling av søvn og søvnvansker
Gå til sammendrag eller artikkel 

Trening og psykisk helse 
Gå til sammendrag eller artikkel 

Ensomhet
Gå til sammendrag eller artikkel

Livstilfredshet og mental helse blant transpersoner 
Gå til sammendrag eller artikkel

Unge omsorgsgivere: psykisk helse og livskvalitet
Gå til sammendrag eller artikkel

Psykiske vansker blant norske studenter fra 2010 til 2018
Gå til sammendrag eller artikkel

Alkoholrelaterte problemer blant studenter 
Gå til sammendrag eller artikkel

Søvnvansker og akademisk funksjon
Gå til sammendrag eller artikkel

Fysisk aktivitet og overvekt
Gå til sammendrag eller artikkel

Seksuell trakassering og overgrep 
Gå til sammendrag eller artikkel

Selvskading og suicidalitet
Gå til sammendrag eller artikkel

Søvn og søvnvansker 
Gå til sammendrag eller artikkel 

Kohortanalyse
Gå til sammendrag eller artikkel