Kohortanalyse

Tittel: Cohort profile: the SHoT-study, a national health and well-being survey of Norwegian university students

Forfattere: Børge Sivertsen, Hege Råkil, Espen Munkvik og Kari Jussie Lønning

Denne publikasjonen er i hovedsak en enkel oversiktsartikkel som presenterer de tre utførte SHoT-undersøkelsene (2010, 1014 og 2018). Artikkelen er ment som en bakgrunnsartikkel som lister opp både de viktigste instrumenter/spørreskjemaene som er brukt, hvilke temaer som dekkes, samt hovedfunnene fra de tre norskspråklige rapportene som er publisert i etterkant av hver undersøkelse.

Gå til artikkel