SHoT18 - Livskvalitet, psykiske plager og potensielle alkoholproblemer blant studenter

Tittel: Satisfaction With Life, Mental Health Problems and Potential Alcohol-Related Problems Among Norwegian University Students

 

Forfattere: Pia Jensen, Ellen Haug, Børge Sivertsen og Jens Christoffer Skogen

 

Denne studien brukte data fra SHOT 2018 for å undersøke hvordan livskvalitet og psykiske plager er assosiert med potensielle alkoholproblemer blant studenter i Norge. Tidligere studier har antydet at det ikke nødvendigvis eksisterer lineære sammenhenger, og det var derfor ønskelig å undersøke formen på assosiasjonene i en student-populasjon. Potensielle alkoholproblemer ble målt ved bruk av AUDIT og inndelt i risikabelt og skadelig drikkemønster. Resultatene viste at lavere livskvalitet og økte psykiske plager var assosiert med risikabelt og skadelig drikkemønster blant studenter. For livskvalitet ble det funnet en kurvelineær assosiasjon med risikabelt drikkemønster og en lineær assosiasjon med skadelig drikkemønster. For psykiske plager ble det funnet en kurvelineær assosiasjon med både risikabelt og skadelig drikkemønster. Studien konkluderer med at studenter med et skadelig drikkemønster har større risiko for redusert livskvalitet og høyere nivåer av psykiske plager enn studenter med risikabelt drikkemønster.

 

Gå til artikkelen