Narkotikabruk blant studenter

Tittel: Self-Reported Illicit Drug Use Among Norwegian University and College Students. Associations With Age, Gender, and Geography
 
Forfattere: Ove Heradstveit, Jens Christoffer Skogen, Marit Edland-Gryt, Morten Hesse, Lotte Vallentin-Holbech, Kari Jussi Lønning og Børge Sivertsen
 
Denne artikkelen benyttet data fra alle tre SHoT-undersøkelsene for å undersøke forekomst og utviklingsforløp av narkotikabruk blant norske høyskole – og universitetsstudenter fra 2010 til 2018. Narkotikabruk ble målt gjennom selvrapport for 12 spesifiserte typer av narkotiske stoffer. Funnene viste at over en tredjedel (36.7%) av mannlige studenter og rundt en fjerdedel (24.0%) av kvinnelige studenter har prøvd narkotika i løpet av livet. Det vanligste narkotiske stoffet var cannabis, som ble brukt av 15% av studentene i løpet av siste år, etterfulgt av MDMA (4%), kokain (3%), og LSD/psilocybin (2%). Studenter i Oslo-området rapporterte om mer narkotikabruk sammenlignet med studenter i andre områder av Norge. Trendanalysene viste at forekomsten av narkotikabruk har økt fra 2014 til 2018 for både mannlige og kvinnelige studenter. Studien konkluderer med at bruken av narkotika blant norske studenter er forholdsvis høy, og at det er behov for tiltak som adresserer denne problematikken.