Økonomiske utfordringer og studenthelse

Tittel: Financial Difficulties and Student Health: Results from a National Cross-Sectional Survey of Norwegian College and University students

 

Forfattere: Tormod Bøe, Mari Hysing, Kari-Jussie Lønning og Børge Sivertsen

 

Denne studien brukte data fra SHOT 2018 studien til å undersøke sammenhenger mellom økonomiske vanskeligheter og helse og akademiske prestasjoner blant studenter i Norge. Internasjonale studier har tidligere demonstrert at studenter med dårlig økonomi har dårligere helse og presterer mindre godt akademisk, men vi har visst mindre om disse sammenhengene blant norske studenter. I SHOT 2018 studien rapporterte 7.9% av studentene at de ofte hadde økonomiske vanskeligheter. Disse studentene hadde mer psykiske vansker og helseplager, strøk oftere til eksamen, og en høyere andel rapporterte om erfaringer med selvskading og selvmordsforsøk, sammenlignet med studenter som sjeldnere hadde økonomiske vanskeligheter. Studien konkluderer med at det er sammenhenger mellom dårlig økonomi og helse og akademiske prestasjoner også blant norske studenter, og peker på styrking av studenters økonomiske situasjon og et styrket studenthelsetilbud som mulige tiltak.

 

Gå til artikkelen