program - lansering av rapport fra tilleggsundersøkelse

PROGRAM

-Presentasjon av resultatene ved styrinsgruppeleder Kari-Jussie Lønning

-Innledning ved Henrik Asheim, statsråd for forskning og høyere utdanning

-Innledning ved Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder Sit

-Panelsamtale ved Kari-Jussie Lønning, statsråd Henrik Asheim, NSO leder Andreas Trohjell, divisjonsleder FHI Knut Inge Klepp. Ledet av Anne Marie Lund.