Psykisk helse hos musikk- og kunststudenter

Tittel: Anxiety and Depression Symptom Level and Psychotherapy Use Among Music and Art Students Compared to the General Student Population

Forfattere: Jonas Vaag, Ottar Bjerkeset og Børge Sivertsen 

 

Tidligere forskning har påvist at angst og depresjon er vanligere blant profesjonelle musikere sammenlignet med den generelle arbeidsstyrken, men dette er ikke blitt undersøkt blant musikk- og kunststudenter. I denne artikkelen ble 880 studenter fra musikk- og kunstinstitusjoner sammenlignet med et utvalg av den generelle studentpopulasjonen (n = 48.729). Resultatene viste at musikk- og kunststudenter rapporterte flere symptomer på angst og depresjon sammenlignet med andre studenter. Lignende funn ble observert for selvrapporterte psykiske lidelser, samt psykoterapibruk. Det konkluderes med at psykiske helsevansker eksisterer også på studentnivå, og ikke bare etter å ha blitt profesjonell innen scenekunst, noe som er viktig når man planlegger helserelaterte tiltak.

Gå til artikkelen.