Psykisk helse, livskvalitet og alkoholrelaterte problemer

Tittel: Satisfaction With Life, Mental Health Problems and Potential Alcohol-Related Problems Among Norwegian University Students

Forfattere: Pia Jensen, Ellen Haug, Børge Sivertsen og Jens Christoffer Skogen 

 

Nyere forskning har vist at dagens studenter mer enn noen gang sliter med dårlig psykisk helse og høyt alkoholinntak. Likevel er det få som har undersøkt sammenhengen mellom disse, noe som var hovedformålet med denne artikkelen. Også i denne artikkelen ble det funnet at mange studenter rapporterer om potensielle alkoholrelaterte problemer. Resultatene viste videre at psykiske vansker og redusert livskvalitet var signifikant assosiert med alkoholrelaterte problemer. Det konkluderes med at utdanningsinstitusjoner kan være en viktig setting for å øke bevisstheten om psykiske problemer og ansvarlig alkoholforbruk blant studenter.

Gå til artikkelen