Røyking og snus

Tittel: Increasing similarities between young adults' smoking and snus use in Norway: a study of the trends and stages of smoking and snus epidemic from 2010 to 2018

 

Forfattere: Tore Tjora, Jens Christoffer Skogen, Børge Sivertsen

 

Andelen røykere har i Norge gått nedover lenge, mens antall snusere har steget betydelig, særlig etter år 2000. Røykings assosiasjon med lavere sosioøkonomisk status har lenge vært godt dokumentert, både internasjonalt og i Norge. Tilsvarende studier for snusing er det færre av, og funnene har også vært mindre tydelige.  Data fra SHoT 2010, 2014 og 2018 ble i vår studie brukt for å undersøke assosiasjonen mellom snusing og sosioøkonomisk status, og hvorvidt utviklingen i snusbruken blant studenter begynner å ligne på det vi tidligere har sett med røyking. Studiet viser som forventet at røykingen går ned, og snusbruken går opp. Men, studiet viser også at bruk av snus er assosiert med lavere sosioøkonomisk status. Snusbruk ser derfor ut til å utvikle seg på samme måte som røyking har gjort for flere tiår siden, noe som i sin tur gjør at vi kan anta at snusbruken i Norge snart når sin topp, først for menn, så for kvinner.

 

Gå til artikkelen.