Alkoholrelaterte problemer blant studenter

Tittel: Alcohol-related problems among college and university students in Norway: extent of the problem

Forfattere: Ove Heradstveit, Jens Christoffer Skogen, Geir Scott Brunborg, Kari Jussi Lønning og Børge Sivertsen

Denne artikkelen benyttet data fra alle tre SHoT-undersøkelsene for å undersøke forekomst og utviklingsforløp av alkoholrelaterte problemer blant norske høyskole – og universitetsstudenter fra 2010 til 2018. Potensielle alkoholrelaterte problemer ble målt med Alcohol Use Disorders Identification Test. Funnene viser at mer enn halvparten av de mannlige studentene (52,8%) og 4 av 10 av de kvinnelige studentene (40,1%) rapporterte om risikofylt, skadelig eller avhengig alkoholbruk. Sammenlignet med kvinner hadde menn økt sannsynlighet for alkoholrelaterte problemer. Yngre studenter hadde høyere frekvens av risikofylt og skadelig alkoholbruk. Trendanalysene viste at forekomsten av alkoholrelaterte problemer og alkoholbruk har holdt seg relativt stabilt de siste 8 årene. Det konkluderes med at bruken av alkohol fortsatt er en betydelig helseutfordring blant norske studenter.

Gå til artikkel