Tittel: Cannabis use among Norwegian university students: Gender differences, legalization support and use intentions, risk preceptions, and use disorder 

Forfattere: Jasmina Burdzovic Andreas, Børge Siversten, Kari-Jussie Lønning, Jens Christoffer Skogen

Hovedfokus for denne artikkelen var å undersøke bruk av cannabis blant norske studenter, samt holdninger knyttet til legalisering. Totalt viste det seg at 15% av norske hadde benyttet cannabis det siste året, og bruken var langt hyppigere hos menn (23%) enn kvinner (12%). Blant dem som benyttet cannabis tilfredsstilte 6% de diagnostiske kriteriene for problematisk bruk. Ikke overaskende var egen bruk av cannabis forbudet med støtte til legalisering, og lavere risikopersepsjon. Hver fjerde student mente cannabis burde legaliseres.

 

Gå til artikkelen