Ensomhet

Tittel: Only the Lonely: A Study of Loneliness Among University Students in Norway

Forfattere: Mari Hysing, Keith J. Petrie, Tormod Bøe, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Ensomhet er en utfordring for mange studenter, men det har vært knyttet usikkerhet til om dette er et økende problem. Basert på data fra SHOT undersøkelsen har forskere fra  Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og University of Auckland, New Zealand undersøkt  utviklingen av ensomhet over fire år og undersøkt hvilke studenter som er spesielt utsatt.

Funnene viste en betydelig økning i ensomhet over tid, og økningen var sterkest for mannlige studenter.  Når det gjelder hvilke studenter som er mest utsatt er kvinner mer ensomme enn menn.  De yngste og de eldste studentene var relativt sett mest ensomme, og også studenter som var single og de som bodde alene rapporterte om mer ensomhet.

Funnene styrker kunnskap om at ensomhet er utbredt blant studenter og studiet tyder på en økende trend. Dette understreker også viktigheten av å ha fokus på inkludering og tilhørighet for studenter, og viser behovet for gode forebyggende tiltak.

Gå til artikkel