Forsinket søvnfaselidelse

Tittel: Delayed sleep–wake phase disorder in young adults: prevalence and correlates from a national survey of Norwegian university students

 

Forfattere: Børge Sivertsen, Allison G. Harvey, Michael Gardisar, Ståle Pallesen, Mari Hysing

 

Forsinket søvnfaselidelse kjennetegnes ved store problemer med å sovne om kvelden, og man ligger gjerne våken til langt på natt. Søvnlengden er vanligvis normal, noe som medfører at man sover til langt utpå dagen om man ikke vekkes. I SHoT2018 ble forekomsten av forsinket søvnfaselidelse estimert til å være 3.3%, og signifikant høyere hos mannlige (4,7%) enn kvinnelige (2,7%) studenter. Forsinket søvnfaselidelse var assosiert med å være singel, ha økonomiske vanskeligheter, å ha skilte foreldre, å være overvektig, samt fysisk inaktivitet. Studenter som tilfredsstilte kriteriene for forsinket søvnfaselidelse hadde også høyere nivåer av somatiske og psykiske vansker, i tillegg til forhøyet risiko for selvskading og suisidalitet. Selv om forsinket søvnfaselidelse opp til nå har blitt sett på som et ungdomsproblem, konkluderes det med at lidelsen er et betydelig problem også blant unge voksne.

 

Gå til artikkelen