Fysisk aktivitet og overvekt

Tittel: Physical exercise and body-mass index in young adults: a national survey of Norwegian university students

Forfattere: Michael Grasdalsmoen, Hege Randi Eriksen, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen 

I denne artikkelen ble data fra alle tre SHoT-undersøkelsene benyttet for å undersøke forekomst og utviklingsforløp av fysisk aktivitet og overvekt. Funnene viser at norske studenter trente mindre i 2018 sammenlignet med 2014, men på samme nivå som i 2010. Forekomsten av overvekt økte betydelig fra 2010 til 2018, og spesielt blant eldre kvinnelige studenter. Mindre enn en av fire mannlige og en av fem kvinnelige studenter oppfylte de anbefalte kriteriene for både fysisk aktivitet. Det var som forventet sterk sammenheng mellom fysisk inaktivitet og overvekt/fedme. Det konkluderes med at det er et presserende behov for en bred tilnærming for å oppnå et paradigmeskifte for å hjelpe norske studenter til å bli mer aktive.

Gå til artikkel