Livstilfredshet og mental helse blant transpersoner

Tittel: Life satisfaction and mental health among transgender students in Norway

Forfattere: Norman Anderssen, Børge Sivertsen, Kari Jussie Lønning og Kirsti Malterud 

I en ny studie viser forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NORCE og Legeforeningen at blant norske studenter har transpersoner gjennomsnittlig sett flere psykososiale utfordringer enn studenter flest. Transpersoner eller personer med kjønnsinkongruens har kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som bryter med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Analysene viste at en del transperson-studenter har det bra og ikke skiller seg ut fra andre studenter når det gjelder livskvalitet, ensomhet og psykisk helse. I gruppen av transpersoner var det samtidig større andel som rapporterte lav livskvalitet, ensomhet og symptomer på depresjon og angst. Mens 3-5% blant studenter flest rapporterte om erfaring med selvmordsforsøk, var den tilsvarende andelen 21-23% blant transperson-studenter.

Gå til artikkel