Psykiske vansker blant norske studenter fra 2010 til 2018

Tittel: Trends in self-reported psychological distress among college and university students from 2010 to 2018

Forfattere: Marit Knapstad, Børge Sivertsen, Ann Kristin Knudsen, Otto Robert Frans Smith, Leif Edvard Aarø, Kari Jussie Lønning og Jens Christoffer Skogen

Målet med denne artikkelen var å beskrive trender av psykiske vansker blant norske høyskoler og universitetsstudenter fra 2010 til 2018. Psykiske vansker i alle tre SHoT-undersøkelsene ble målet ved bruk av Hopkins Symptom Checklist- 25 (HSCL-25). Resultatene viste at det har vært en betydelig økning i selvrapporterte psykiske symptomer over tid på tvers av kjønn og aldersgrupper. Totalskåren på HSCL-25 var betydelig høyere for kvinner på alle måletidspunktene. Det konkluderes med at både nivået og økningen i psykiske vansker blant norske studenter i høyere utdanning er bekymringsfull. 

Gå til artikkel