Selvskading og suicidalitet

Tittel: Suicide attempts and non-suicidal self-harm among university students: prevalence study

Forfattere: Børge Sivertsen, Mari Hysing, Marit Knapstad, Allison G. Harvey, Anne Reneflot, Kari Jussie Lønning and Rory C. O'Connor  

Denne artikkelen er en av de første grundige forekomstartiklene i Europa som fokuserer på tanker og atferd knyttet til selvskading og selvmord. Kort oppsummert viser artikkelen følgende resultater: 21% av studentene oppgir å ha hatt selvmordtankser i løpet av livet, mens 7,2% har hatt tanker om a ta sitt eget liv det siste året. Så mange som 4,2% rapporterte selvmordsforsøk i løpet av livet sitt, hvorav 0,4% rapporterte å ha forsøkt å ta sitt eget liv det siste året. Artikkelen peker også på noen viktige sammenhenger. Faktorer som henger sammen med selvskading og suicidalitet var det å være enslig, bo alene, ha lav inntekt, samt å være innvandrer. Artikkelen viser også en klar økning i selvmordstanker fra 2010 (7,7%) til 2018 (11,4%), en trend som var markant hos begge kjønn. Resultatene understreker behovet for et godt og riktig dimensjonert utrednings- og behandlingsapparat ved norske universitet og høyskoler.

Gå til artikkel