SHoT18 - Sosiale medier og suisidalitet

Tittel: Differential associations between types of social media use and university students' non-suicidal self-injury and suicidal behavior

 

Forfattere: Mila Kingsbury, Bjørn-Atle Reme, Jens Christoffer Skogen, Børge Sivertsen, Simon Øverland, Nathan Cantor, Mari Hysing, Keith Petrie, Ian Colman

 

 

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom ulike bruk av sosial medier og risiko for selvskading og suisidalitet.  Studentene svarte på et detaljert spørreskjema knyttet til bruk av sosiale medier. Studentenes tendens til å foreta negative sosiale sammenligninger på sosiale medier ble også kartlagt. Resultatene avdekket flere spesifikke sammenhenger: «aktiv privat sosial bruk» (f.eks. meldinger til venner) var assosiert med lavere risiko for selvskading og suisidalitet, mens «aktiv offentlig sosial bruk» (f.eks. statusoppdateringer) var assosiert med økt risiko for negative utfall. Sosial sammenligning var også assosiert med økt risiko for selvskading og suisidalitet. Studien konkluderer med at bruk av sosiale medier kan både være positivt og negativt med tanke på risiko for selvskading og selvmordsatferd.

 

Gå til artikkelen