Søvnvansker og akademisk funksjon

Tittel: Insomnia, sleep duration and academic performance: a national survey of Norwegian college and university students

Forfattere: Øystein Vedaa, Eilin K. Erevik, Mari Hysing, Amie C. Hayley og BørgeSivertsen

Hensikten med denne artikkelen var å undersøke sammenhengen mellom søvnvansker og selvrapporterte skoleprestasjoner blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Søvn ble operasjonalisert ved kort søvnlengde og oppfylling av diagnosekriterier for insomni, mens skoleprestasjoner ble målt gjennom antall stryk ved eksamen, samt forsinket studieprogresjon. Resultatene viste at insomni var assosiert med en betydelig høyere risiko for både eksamensstryk og forsinket progresjon. Når det gjaldt søvnlengde ble det funnet en kurvelineær (U-formet) sammenheng med dårlig skolefunksjon: både svært kort og lang søvnlengde hang sammen med stryk og forsinket progresjon. Det konkluderes med at både god søvnkvalitet og tilstrekkelig søvnkvantitet er viktig for god akademisk funksjon i høyere utdanning.

Gå til artikkel