Trening og psykisk helse

Tittel: Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students

Forfattere: Michael Grasdalsmoen, Hege Randi Eriksen, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen 

Hensikten med denne artikkelen var å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike mål på psykisk helse og suicidalitet blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Funnene viser at fysisk trening var negativt assosiert med alle mål på psykiske vansker, selvskading og suicidalitet. Sammenhengen var som regel gradert; det vil si jo sjeldnere, kortere og roligere trening, jo større risiko for psykisk uhelse og selvskading. Sammenhengen var sterk både hos kvinner og menn. Det beskyttende effekten av trening på både fysisk og psykisk helse viser at det å hjelpe norske studenter til å bli mer aktive bør være en prioritert oppgave for norske studentsamskipnader og utdanningsinstitusjoner.

Gå til artikkel