Unge omsorgsgivere: psykisk helse og livskvalitet

Tittel: The Burden of Care: A National Survey on the Prevalence, Demographic Characteristics and Health Problems Among Young Adult Carers Attending Higher Education in Norway

Forfattere: Bente Storm Mowatt Haugland, Mari Hysing og Børge Sivertsen

Formålet med denne artikkelen var å undersøke livskvaliteten og omfanget av ulike helsevansker blant unge voksne (18 til 25 år) som har spesielle omsorgsoppgaver i tillegg til studiene. Dette kan innebære å gi hjelp eller støtte til personer som er fysisk eller psykisk syk, har nedsatt funksjonsevne, eller som misbruker alkohol eller narkotika. Funnene viser at 5,5% av studentene rapporterte å ha et slikt omsorgsansvar. Det å være omsorgsgivere var forbundet med å være kvinne, enslig, ha fraskilte foreldre, være innvandrer, og ha økonomiske vanskeligheter. Unge studenter med omsorgsansvar hadde betydelig større psykiske vansker, dårligere søvn, flere somatiske plager, samt dårligere livskvalitet. Antall timer med omsorg var assosiert med negative helseutfall i en dose-respons-sammenheng; jo flere timer omsorg, desto større egne helseproblem. 

Gå til artikkel