Programmet fra SHoT-konferanse

Program

 

09.30 – 10.00            Velkommen: Status i SHoT arbeidet
v/styringsgruppeleder for SHoT Kari-Jussie Lønning

 

10.00 – 10.10             Samarbeid er nøkkelen for bedre studenthelse
v/statsråd Henrik Asheim

 

10.10 – 10.30             Studentenes helse og trivselsituasjon sett i lys av funnene og trendene på psykiske plager
v/ Bård Johansen helsedirektoratet 

 

10.30 - 10.45              Psykisk helse – hva rapporterer studentene, funn fra undersøkelsen og fra forskningen på dataene
v/seniorforsker PhD Børge Sivertsen, FHI

 

10.45 – 11.20             Panelsamtale: «Hvordan sikre et godt studentliv?»
Deltakere: statsråd Henrik Asheim, Anne Husebekk (leder UHr og rektor UiT), Hans Erik Stormoen (leder av samskipnadsrådet) og Andreas Trohjell (leder av NSO)

 

11.20 – 11.30             Pause

 

11.30 – 11.50             Studentenes helsesituasjon – hva nå?   
v/statssekretær Maria Jahrmann Bjerke                                                                                                                                                                                                                              

11.50 – 12.45             Lunsj

 

12.45 – 13. 00            Presentasjon av Prosjekt digitale mestringsverktøy for psykisk helse «Gamification»
v/direktør SiO Helse Trond Morten Trondsen

 

13.00 – 13.20             Hva tenker FHI om studentenes helse- og trivselsituasjon?
                                   v/Elisabet Storvoll, fagdirektør forskning i område for psykisk og fysisk helse

 

13.20 – 13.35             Fysisk helse og trening - hva rapporterer studentene, funn fra undersøkelsen og fra forskningen på dataene
v/seniorforsker PhD Børge Sivertsen, FHI

 

13.35 – 13.50             «Kom i gang» prosjektet til Sammen
v/ direktør i Sammen Trening Bård Johansen

 

13.50 – 14.30             Debatt: Hva med studentene i Coronaens tid? - Ett år etter lockdown
Deltakere: Andreas Trohjell (leder av NSO), Nina Sandberg (AP), Marianne Synnes Emblemsvåg (H) og Espen Rostrup Nakstad (assisterende helsedirektør Helsedirektoratet)

 

14.30                          Takk for i dag