Om undersøkelsen

SHoT undersøkelsen 2022

SHoT undersøkelsen 2022 blir gjennomført mellom 8. februar - 13. mars 2022. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.

Finn informasjonsmateriell her.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

SHoT tilleggsundersøkelse 2021

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2021. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Finn informasjonsmateriell her.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

SHoT 2018

SHoT 2018-resultatene ble lagt frem i september 2018.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Så mange som 50 055 studenter svarte på SHoT 2018-undersøkelsen.

Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. SHoT 2018 gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Oppfølging av SHoT 2014

SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme temaene. I SHoT 2014 deltok 13 663 studenter.

Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Landsdekkende og internasjonalt

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter i Norge inkludert utenlandske studenter. Norske studenter i utlandet er også inkludert. I 2021 ble det gjennomført en kartlegging av fagskolestudenter som ble presentert i en delrapport.

Gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen.

Støtte

Undersøkelsen ble tidligere gjennomført med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet, SHoT 2018 er gjennomført med tilskudd fra Helsedirektoratet.